yoni shtern

yoni shtern

yoni עובד ב:

מרכז מדע ים המלח והערבה

רכז פרויקט מסלולרי

כיצד yoni מחולל שינוי:

ביצוע פרויקט מדריך טיולים ארצי על ידי תלמידי ישראל בבתי הספר השונים ברחבי הארץ. הפרויקט זכה לשם מסלולרי והוא בעל פוטנציאל ממשי לקידום וחיזוק הדרכת הטיול העצמאי בישראל. במקביל, תלמידי התיכון בבתי הספר שותפים מלאים במיזם, הם חוקרים את סביבת ...
הצג ↓

yoni חש חיבה וחיבור ל:

מרחבי הנגב מאפשרים למטייל שטחי בראשית ללמידה וחשיבה בטבע, שפע האתרים, ערכם ההסטורי והתרבותי ומגוון המסלולים בשמורות הטבע מעניק לנגב את ערכו כשטח הפתוח הגדול והחשוב בארץ.

yoni רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

קידום תכניות למידה חוץ כיתתיות בבתי הספר, החזרת מפעל הטיולים השנתיים והלמידה החוויתית למרכז הבמה החינוכית בבית הספר. חיזוק הקשר שבין תנועות הנוער למערכת החינוך הפורמלית ומתן אפשרות בחירה למורים בתכניות הלימודים.

אודות yoni:

רכז קורס מורי דרך, בית הספר לתיירות, אוניברסיטת חיפה. רכז פרויקט מסלולרי, מרכז מדע ים המלח והערבה.
yoni shtern הגיב על דיון על המיזם: מסלולרי. - לפני 2955 ימים המשך >
yoni shtern הגיב על דיון על המיזם: מסלולרי. - לפני 2981 ימים המשך >
yoni shtern הגיב על דיון על המיזם: מסלולרי. - לפני 2981 ימים המשך >

yoni shtern יצר את המועמדות מסלולרי בתחרות התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?. - לפני 2981 ימים

yoni shtern עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2981 ימים

yoni shtern עדכן את תחומי העניין שלו. - לפני 2981 ימים