Roni Segoly

כיצד Roni מחולל שינוי:

יזם והקים עם חברים את ההקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות
Roni Segoly הגיב על מדד פעילות חברתי סביבתי וכלכלי. - לפני 3464 ימים המשך >

Roni Segoly עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 3466 ימים

Roni Segoly יצר את המועמדות הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות בתחרות לעשות יותר מפחות : יזמות חברתית סביבתית בישראל. - לפני 3486 ימים

Roni Segoly עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 3486 ימים