ornita livne leibman

ornita livne leibman

כיצד ornita מחולל שינוי:

אנו סטודיו של אומנים הניקרא "שפע סדנאות ואומנות " יושבים בפרדב חנה עובדים בכל רחבי הארץ, בנושא של אומנות בשיתוף קהילה אנו מגיעים למרחבי מחייה של אוכלוסיות מוחלשות ומקומות מוזנחים ויחד עם הקהילה והקהל אנו מתכננים ציורי קיר ומיישמים בהנחיית קהל , ...
הצג ↓

ornita חש חיבה וחיבור ל:

אוסיף ואומר כאן כי עידוד ילדים, אוכלוסיות, רבדי החברה השונים, להיות בהקשבה לכישרון והביטוי האישי שלהם, מובילה אל תהליכי העצמה המחברים את הפרט אל האחר ויוצרים חברה בריאה, המכילה ללא שפיטה וביקורת את המיגוון שבתוכה.

ornita רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

ביטוי של כל אדם על כדור ארץ בחיבור וידיעת הכישרון הטבעי שלו כי כש - רון שאנו פועלים בהכרה לכישרוננו אנו שמחים בעשייתנו ומחוברים לעצמנו ולאחר.

אודות ornita:

שמי אורניתה ואני ואמיר הקמנו את הסטודיו לפני 11 שנים החזון, הכוונה והיישום הייתה להגיע אל המוחלש (לצורך העניין גם נוער עשיר הכבול בתוך ריצוי של הוריו), וליצור יצירה משותפת המייצגת את הפרט בתוך "פורמט הכלל". ומתוך כך להזרים אנרגיה מחודשת למרחב ...
הצג ↓