paula and ophir fromm

paula and ophir עובד ב:

הבית האקולוגי

יזמים

כיצד paula and ophir מחולל שינוי:

הבית הירוק, משלב בצורה ייחודית את נושא איכות הסביבה יחד עם אוכלוסיות שונות. חשבו לרגע כמה קשיים יש לרוב האוכלוסיה בארץ: • מחסור חמור בתעסוקה • אוכלוסיה מבוגרת המתקשה ברוב המקרים להמשיך ולהשתלב בתעסוקה • אצל רבים, הסיכוי לפתרונות אקולוגים בביתם ...
הצג ↓

paula and ophir חש חיבה וחיבור ל:

10 שנים גרתי במצפה בגליל - טל-אל. מקום שתמיד היו מקפידים לשמור על איכות הסביבה והפרדת מוצרים למיחזור. מקום שבו היה קשר קהילתי חזק וטוב בין כל התושבים.

paula and ophir רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

לאנשים חשובה היכולת להתפרנס בכבוד. תעסוקה איכותית ומהנה חשובה אפילו יותר מרמת הכנסה גבוהה. יש אנשים שהדרך היחידה עבורם כדי לפתוח דף חדש, זה לקבל הזדמנות חדשה... כמובן שהמיזם יביא הן לשינוי חברתי והן לשינוי במודעות לאיכות הסביבה. זה לא שינוי חברתי ...
הצג ↓
paula and ophir fromm הוסיף את ענבל לויטס כחבר. -לפני 3349 ימים
paula and ophir fromm הוסיף את דפנה אולינסקי כחבר. -לפני 3376 ימים
paula and ophir fromm הגיב על דיון על המיזם: פתוח אנרגיה ירוקה מהחום האגור באטמוספרה. - לפני 3381 ימים המשך >
paula and ophir fromm הגיב על דיון על המיזם: אתר "פסולת net" תעשייה יוצרת. - לפני 3381 ימים המשך >

paula and ophir fromm עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 3384 ימים

paula and ophir fromm הוסיף את ורד חדד כחבר. -לפני 3384 ימים
paula and ophir fromm הוסיף את מאיה אפרתי כחבר. -לפני 3384 ימים
paula and ophir fromm הוסיף את אנונימי כ. -לפני 3384 ימים
paula and ophir fromm הגיב על דיון על המיזם: yallabo (יאללהבוא) - שיתוף נסיעות חברתי. - לפני 3385 ימים המשך >

paula and ophir fromm עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 3385 ימים