Miri Yochanna

ישראל

כיצד Miri מחולל שינוי:

אני עובדת עם הסטודנטים שלי להיות יותר מעורבים בכל מה שקורה בבית הספר שלהם, במכללה, וגם מלווה סטודנטים במחוייבות החברתית שלהם. כמו כן השנה אני ליוותי קבוצת סטודנטים בפרוייקט שיתוף עם מכללת אלקסמי בבקאה עלגרביה, שם לימדו הסטודנטים שלנו בתיכון ...
הצג ↓

Miri רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

הייתי רוצה שלכולם יהיה אכפת מהסיביבה שלהם ומהחברה. הייתי רוצה שאנשים יפגינו קצת כבוד הדדי אפילו ברמה של להגיד בוקר טוב לשכנים שלא מכירים. כבוד הדדי ויחס לאחר יכול לשנות את העולם.

Miri Yochanna עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2503 ימים

Miri Yochanna עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2514 ימים

Miri Yochanna יצר את המועמדות English Days on the Go בתחרות פורצים דרך - יזמות במכללת סמינר הקיבוצים. - לפני 2514 ימים

Miri Yochanna עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2521 ימים