Julian Harel

כיצד Julian מחולל שינוי:

ע"י פיתוח ולמידת תובמיות לימודיות ללימוד שפות דרך תנוע לילדים בגיל גן - כיתה ג' לימוד זה מאפשר לילדים להתקדם חן ברבת שפה שנייה וחן ביכולת התנועתית אשר יקדם בעתיד מול עולם המדבר שפות רבות וסובל ההעדר פעילות גופנית והשמנת יתר.

Julian חש חיבה וחיבור ל:

ב"ס מיתר בבוסטן הגליל - ב"ס לילדים עם צרכים מיוחדים

Julian רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

לתת אפשרות למספר רב ביותר של ילדים להתקדם ולא רק למשפחות בעלי יכולת כלכלית גבוה.

אודות Julian:

אני מפתח תוכנית בשם Ready Steady Move המלמד שפות תוך כדי תנועה. אני גם מלמד את התוכנית במוסדות חינוכיות בצפון הראץ ומדריך מורים בכל העולם.