ilana abu golan

ישראל

ilana עובד ב:

מתנ"ס לאו בק חיפה

מנהלת תחום תמו"ז

כיצד ilana מחולל שינוי:

מנהל תחום התחדשות יהודית בארגון קהילתי - החברה למתנסים

ilana חש חיבה וחיבור ל:

מתנס לאו בק חיפה

ilana רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

ליצור חוסן קהילתי בישוב בו אני מתגוררת המבוסס על תשתיות קהילתיות המונעות מערכים יהודים

אודות ilana:

מנהלת תמו"ז - תחום התחדשות יהודית מתנס לאו חיפה

ilana abu golan עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2505 ימים

ilana abu golan עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2505 ימים

ilana abu golan יצר את המועמדות קש"ת קהילה, שותפות עמיות בתחרות גוונים 2013 : תחרות יזמות לקידום פלורליזם יהודי בישראל. - לפני 2506 ימים