hadas neeamn

כיצד hadas מחולל שינוי:

קודם כל בבית פנימה.

hadas חש חיבה וחיבור ל:

הקואופרטיב האורגני של טבעון והסביבה והכנרת

hadas רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

יש כל כך הרבה, שקשה לבחור אחד. אני חושבת שזה משהו במודעות של אנשים. משהו שהוא גדול יותר מפרט אחד בסביבה שלמה שמכילה כל כך הרבה.

אודות hadas:

תופרת, תיקים, ארנקים, צעצועים לתינוקות ועוד. מבדים ממוחזרים וחדשים. ובעיקר מחומרים טבעיים.
hadas neeamn הגיב על דיון על המיזם: פרויקט אגורה. - לפני 3057 ימים המשך >

hadas neeamn עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 3057 ימים