Dolev Gotlib

Dolev עובד ב:

סיפור חוזר

כיצד Dolev מחולל שינוי:

בשנים האחרונות הקמתי במסגרת עמותת שכולו טוב מיזם לתעסוקה שיקומית לבעלי נכות נפשית דרך שימוש חוזר בספרים. באמצעות המיזם אנו מצליחים לשלב אנשים בעלי קשיים נפשיים בתעסוקה בשוק החופשי ולצמצם את ייצור הספרים החדשים.

Dolev רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

אני מקווה שנגדיל את היקף המוצרים בשימוש חוזר בחברה ובבית. ונקבל לתוכנו גם את השונה מיוחד וה"אחר"

אודות Dolev:

בעל תואר שני במדיניות ציבורית וכותב תזה בנושא מדידת השירותים של ועדות ממונות.

Dolev Gotlib יצר את המועמדות סיפור חוזר בתחרות לעשות יותר מפחות : יזמות חברתית סביבתית בישראל. - לפני 3367 ימים

Dolev Gotlib עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 3367 ימים

Dolev Gotlib עדכן את תחומי העניין שלו. - לפני 3367 ימים