alon wald

alon wald

alon עובד ב:

וינקלר ארט

מנהל שיווק ובעלים משותף בחברת וינקלר ארט

כיצד alon מחולל שינוי:

הגיתי את מיזם המיחזור העממי "צב השעה" במסגרתו אני מאפשר לאלפי ילדים ובני נוער לקחת חלק אקטיבי בהשמשה יצירתית של מאות טונות של פסולת תעשייתית בלתי מתכלה. במסגרת סדרת ארועים מתגלגלת בכל רחבי הארץ יוצרים מקומיים לוקחים חלק בשיפור איכות החיים ...
הצג ↓

alon חש חיבה וחיבור ל:

אתר גבעת התחמושת בירושלים אני חבר הועד המנהל ובנו של סרן רמי ולד ז"ל קצין הצנחנים שנפל בפאתי הגבעה במלחמת ששת הימים בקרב על שחרור ירושלים.

alon רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

שינוי תפיסת הרכש ברשויות המקומיות להעדפה מתקנת וחד משמעית של תוצרי חוצות ממוחזרים, חסכוניים ועמידים תוך שיתוף אקטיבי של בני המקום

אודות alon:

מתמחה ביזום והקמה של תוצרי חוצות מונומנטליים (פסלי חוצות ואנדרטאות)

alon wald עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 3422 ימים

alon wald עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 3424 ימים

alon wald יצר את המועמדות "צב השעה" בתחרות לעשות יותר מפחות : יזמות חברתית סביבתית בישראל. - לפני 3425 ימים

alon wald עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 3425 ימים