תמר אליאש

תמר אליאש עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 1960 ימים

תמר אליאש יצר את המועמדות כימיה מהסרטים בתחרות התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?. - לפני 1962 ימים

תמר אליאש עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 1963 ימים