תמיר כהן

כיצד תמיר מחולל שינוי:

הקמת תכנית לטיפוח פעוטות בסיכון, מסיכון למצויינות. תכנית יצירה התפתחתותית

תמיר חש חיבה וחיבור ל:

סיכוייהם של ילדים בסיכון, במדינת ישראל, לצאת ממעגל הסיכון, הינו קלוש ביותר. כדי להוביל ילדים אלו להצלחה, נדרשת תכנית מעמיקה והוליסטית המשלבת פעולה מול הורים ומול ילדים ובמקביל פועלת במישורים הרגשי הקוגניטיבי והחברתי של הילד.

תמיר רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

פיתוח מודל חינוכי טיפולי לטיפוח ילדים בסיכון והובלתם למצויינות, משנת חייהם הראשונה. בדרך זו יחלצו ילדים ממשפחות במעמד סוציו- אקונומי נמוך ממעגל הסיכון, ויזכו לעתיד טוב הרבה יותר.

אודות תמיר:

תכנית "יצירה התפתחותית" רקע על התכנית: "יצירה התפתחותית" הינה תכנית חינוכית טיפולית אשר מטרתה לצמצם את הפערים החברתיים במדינת ישראל. התכנית נרתמת לטיפוח הוליסטי של ילדים הגדלים במשפחות משכבה סוציו- אקונומית נמוכה ושואפת להביאם למצוינות (מיצוי ...
הצג ↓