שרון הולמבי

שרון הולמבי עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2930 ימים

שרון הולמבי יצר את המועמדות גשר הזהב בתחרות התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?. - לפני 2930 ימים

שרון הולמבי עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2933 ימים