רותם סייג לורה פרפרה

ישראל

כיצד רותם סייג מחולל שינוי:

אנו יוזמים שינוי חברתי בכך שאנו מעלים מודעות בחברה ועוזרים לחברה להבין ולהפנים את נושא איכות הסביבה ומיחזור.

רותם סייג חש חיבה וחיבור ל:

כל מקום. כלי תקשורת, אתרים חברתיים וכו'

רותם סייג רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

מיחזור ושמירה על עולם נקי יותר.

אודות רותם סייג :

עבודתנו בכך שאנו רוצים למחזר ולשמור על איכות הסביבה.