רוני שעשה קרסיק

כיצד רוני מחולל שינוי:

אני יוזמת שינוי חברתי בכך שאני מובילה מורים ותלמידים לאמץ ולסגל לעצמם דרך חיים שתאפשר להם רווחה אישית וחברתית, שתאפשר להם לראות את טובת הכלל והשפעת טובת הכלל עליהם. אני מאפשרת לילדים ומורים להוביל ולממש יוזמות שמטרתן טיפוח איכות החיים ואיכות ...
הצג ↓

רוני חש חיבה וחיבור ל:

המקום שיש לו משמעות מיוחדת בעיני הוא הבית: ביתי הפרטי, המקום בו אני גרה, הארץ בה אני חיה, מקום עבודתי, המקומות בהם אני שוהה ומבלה ועוד. כל מקום שיש בו אינטראקציה עם האנשים והסביבה.

רוני רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

הייתי שמחה אם נצליח לחנך לרגישות ואמפטיה לאחר, לכבוד והתחשבות בנו ובאחרים, לשמירה על איכות החיים למעננו ולמען הדורות הבאים.

אודות רוני:

אני מנהלת ביה"ס יסודי ב-12 שנים האחרונות. לפני כן הייתי מחנכת ומורה מקצועית, מדריכה לתוכניות ושיטות, לשפה ומתמטיקה. פיתחתי תוכניות לימודים בית ספריות וגייסתי משאבים אנושיים וחומריים לקידום נושאים חברתיים ופדגוגים בבית ספרי. מיזגתי בית ספר שנסגר ...
הצג ↓