רוני דורון מטרסו

כיצד רוני מחולל שינוי:

אני מעוניינת ליזום שינוי חברתי באמצעות הנגשת חינוך גבוה וטוב לבני נוער שלא יכולים להשיג אותו בדרך אחרת.

רוני חש חיבה וחיבור ל:

התיכון למדעים ולאומנויות בירושלים, המוביל את פרוייקט "יאסא למעורבות חברתית"

רוני רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

אני מעוניינת בהנגשת שיעורים של מורים טובים כדי למנוע את הצורך בשיעורים פרטיים רבים לתלמידים שלא יכולים להרשות זאת לעצמם.