רוני בן-חיים

רוני בן-חיים עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2885 ימים

רוני בן-חיים עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2914 ימים

רוני בן-חיים יצר את המועמדות חממה אקולוגית בית ספר ראשית בתחרות התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?. - לפני 2916 ימים

רוני בן-חיים עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2916 ימים

רוני בן-חיים עדכן את תחומי העניין שלו. - לפני 2916 ימים