רוני בן-חיים

רוני בן-חיים עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2975 ימים

רוני בן-חיים עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 3004 ימים

רוני בן-חיים יצר את המועמדות חממה אקולוגית בית ספר ראשית בתחרות התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?. - לפני 3007 ימים

רוני בן-חיים עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 3007 ימים

רוני בן-חיים עדכן את תחומי העניין שלו. - לפני 3007 ימים