רוגע קורן

רוגע קורן עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2955 ימים

רוגע קורן יצר את המועמדות בעיניך - תכנית הכשרה לנערות לפעולה בקהילה בתחרות התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?. - לפני 2965 ימים

רוגע קורן עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2965 ימים