ציפורנית פז

ציפורנית פז

ציפורנית עובד ב:

רשת קהילה ופנאי חולון

ראש תחום תרבות יהודית ישראלית בחולון

ציפורנית פז יצר את המועמדות "אנחנו והם?!" - מסע אישי ומקצועי לעולמם של העולים, יוצאי ברית המועצות לשעבר בתחרות גוונים 2013 : תחרות יזמות לקידום פלורליזם יהודי בישראל. - לפני 2505 ימים

ציפורנית פז עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2505 ימים

ציפורנית פז עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2513 ימים

ציפורנית פז עדכן את תחומי העניין שלו. - לפני 2513 ימים