עמותת אחד משלנו

עמותת אחד משלנו

כיצד עמותת מחולל שינוי:

העמותה פועלת לקידום בני נוער ויצירת הזדמנות שווה לכל נער בישראל להצלחה בחברה הישראלית

עמותת אחד משלנו עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2949 ימים