מירי שינפלד

כיצד מירי מחולל שינוי:

שינוי חברתי יוכל להתממש באמצעות הבוגרים של המכללה שפרוסים בבתי ספר ברחבי הארץ ויוכלו לקדם חשיבה הומניסטית ויצירה של מודלים ללמידה שיתופית רב-תרבותית בבתי הספר בשילוב מודל TEC (טכנולוגיה, חינוך ורב-תרבותיות)

מירי חש חיבה וחיבור ל:

מרכז TEC מרכז שעוסק בשינוי עמדות, שבירת סטיגמות ויצירת קשר בין תרבויות tec.macam.ac.il

מירי רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

בוגרים של סמינר הקיבוצים שמקדמים את הלמידה השיתופית בין בתיספר מתרבויות שונות באמצעות האינטרנט. כל בוגר שמלמד בבית הספר יטמיע את השינויים בצוות המורים בבית הספר ובקרב התלמידים.

אודות מירי:

מירי שינפלד משמשת היום כראש מרכז TEC המרכז לטכנולוגיה, חינוך ושונות תרבותית (מרכז TEC) החל בפעילותו בינואר 2005 כמיזם של ראשי התקשוב וראשי המכללות במכללת סמינר הקיבוצים, במכללת תלפיות ובמכללת אלקאסמי, השייכות למגזר החילוני, המגזר היהודי-דתי ...
הצג ↓

מירי שינפלד יצר את המועמדות בוגרים מובילים שינוי חברתי-ד"ר מיקי קריץ וד"ר מירי שינפלד בתחרות פורצים דרך - יזמות במכללת סמינר הקיבוצים. - לפני 2496 ימים

מירי שינפלד עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2496 ימים

מירי שינפלד עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2513 ימים