מיכל סלוצקר-עמרן

מיכל סלוצקר-עמרן יצר את המועמדות מתחת לשורות מסתתר ילד בתחרות התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?. - לפני 2905 ימים

מיכל סלוצקר-עמרן עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2905 ימים

מיכל סלוצקר-עמרן עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2906 ימים

מיכל סלוצקר-עמרן עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2909 ימים