מיכל גורל

ישראל

מיכל עובד ב:

אקסטרה סטודנט

מלווה פרויקטים

כיצד מיכל מחולל שינוי:

אני מנכלית של חברה לתועלת הציבור בתוחום התרבות וההשכלה שהקמתי לפני 10 שנים ופעולת באוניברסיטת תל אביב לטובת הסטודנטים והקהל הרחב