מיטל שמריה

מיטל שמריה עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2910 ימים

מיטל שמריה עדכן את תחומי העניין שלו. - לפני 2910 ימים

מיטל שמריה יצר את המועמדות מרכז לימודי למימוש כישורי חיים בתחרות התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?. - לפני 2910 ימים

מיטל שמריה עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2912 ימים