יוליה כסלו

יוליה כסלו

כיצד יוליה מחולל שינוי:

אני מאמינה שרק קהילה חזקה ומגובשת יכולה להשפיע ולשנות מצב חברתי. לכן פעילויות שאני יוזמת מכוונות לגיבוש קהילתי. אני מאמינה שכדי לבסס את השינויי חייבים קשר של כבוד ושיתוף פעולה בין הקהילות. לכן פעילויות שאני יוזמת נוגעות לתרבויות שונות, אפשרות ...
הצג ↓

יוליה רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

הייתי מאוד רוצה שאנשים יפסיקו לחלק את העולם ל"אני" ו"אחרים".

יוליה כסלו עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2907 ימים

יוליה כסלו יצר את המועמדות URBAN HAFLA - היריד השכונתי בתחרות התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?. - לפני 2909 ימים

יוליה כסלו עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2909 ימים