זאב שפיר

כיצד זאב מחולל שינוי:

ע"י מעורבות פעילה בקהילה.ע"י מעורבות פוליטית ועל ידי תרומה לאיכות חיים וסביבה

זאב חש חיבה וחיבור ל:

ירושליים

זאב רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

שהחברה הישראלית תנהג באופן סולידרי ואיכפתי.

אודות זאב :

עוסק בחינוך ועם ניסיון תעסוקתי מגוון ועשיר.