הקואליציה לבריאות הציבור

הקואליציה לבריאות הציבור

ישראל

הקואליציה עובד ב:

הקואליציה לבריאות הציבור

עמותה סביבתית-חברתית

כיצד הקואליציה מחולל שינוי:

•קידום מדיניות •קידום חקיקה ואכיפה של הרשויות המוסמכות שתבטיח עמידה בתקנים המקובלים באירופה ובארה"ב •פעילות ציבורית ותקשורתית להעלאת מודעות הציבור ומקבלי ההחלטות •לחץ על הרשויות לאכוף את החוק על התעשייה ומוקדי זיהום נוספים •קידום מחקר ויצירת ...
הצג ↓

הקואליציה רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

הפחתת התחלואה מזיהום סביבתי

אודות הקואליציה:

הקואליציה לבריאות הציבור מאמינה שלכל תושב ותושבת בישראל הזכות לנשום אוויר נקי, לחיות בסביבה בריאה ולכל אחד ואחת יכולת להשפיע על המקום שבו הם בוחרים לחיות. לאור חזון זה, מטרותיה המרכזיות הן: הפחתת זיהום האוויר הנובע מתעשיית המתכות, הכימיקלים, ...
הצג ↓