בני שלביץ

ישראל

בני עובד ב:

עץבעיר

מגייס משאבים בעץבעיר

כיצד בני מחולל שינוי:

פעיל ומגייס משאבים בעץבעיר עבור פרוייקט אפס, בית.

בני חש חיבה וחיבור ל:

הדירה האקולוגית של עץבעיר, בכיכר ביאליק בתל אביב.

בני רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

פירוק השיטה הקפיטליסטית הנוכחית ומעבר לחיים של פשטות מרצון והסתמכות עצמית רבה יותר.

אודות בני:

מגייס משאבים עבור עץבעיר, ופעיל בקהילת עץבעיר מזה כשנה.

בני שלביץ עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 3003 ימים

בני שלביץ יצר את המועמדות אפס, בית: המעבדה לאוטופיה עירונית בתחרות התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?. - לפני 3006 ימים

אנונימי הפרופיל של בני שלביץ עודכן. - לפני 3006 ימים