יד המורה גורן אנה

יד המורה עובד ב:

בית ספר יד המורה

מנהלת ביה"ס

כיצד יד המורה מחולל שינוי:

יד המורה-בית ספר המכבד אדם ועולם: ביה"ס מטפח האמנויות יד המורה הינו ביה"ס ממלכתי יסודי משלב, המציע חינוך איכותי ,תוך מתן מענה לפרט על פי צרכיו . בית הספר נוסד בשנת 1970 בשכונת רמת אשכול בצפון ירושלים. משנת 1997 מתקיים בו פרוייקט שילוב ...
הצג ↓

יד המורה חש חיבה וחיבור ל:

בית הספר יד המורה . צוות מדהים שעושה שינוי בחברה עושים שינוי..לאט -אך בטוח

יד המורה רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

חברה ,בה יש מקום מכבד לכל אחד מחבריה. חובה שעם שחווה כה הרבה יהיה דוגמא ומופת בתחום הערכי של חברה מכילה ,הוגנת וצודקת!

אודות יד המורה:

בשנת 2010 קיבל ביה"ס פרס חינוך מנח"י אנה גורן -מנהלת ביה"ס ב2007 קיבלה את אות ויצ"ו לחינוך (אותו חלקה עם השופטת בדימוס הגב' דליה דורנר ביום האשה ) -על העשייה של ביה"ס ב2011 נבחרה לאחת מ50 המשפיעים על החינוך במוסף של עיתון הארץ -לאור הצלחת הרעיון ...
הצג ↓