אלעד אופיר

כיצד אלעד מחולל שינוי:

אני עומד בראש מיזם חברתי חדש אשר לא נראה בארץ מעולם.

אלעד חש חיבה וחיבור ל:

חיפה- שן נודלתי ושם גרה משפחתי הרבה שנים.

אלעד אופיר עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2884 ימים

אלעד אופיר יצר את המועמדות ניגון של תקווה בתחרות התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?. - לפני 2887 ימים

אלעד אופיר עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2888 ימים

אלעד אופיר עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2893 ימים