אלונה שפר (קארו)

אלונה שפר (קארו)

אלונה עובד ב:

המשרד להגנת הסביבה

מנכ"לית

אודות אלונה:

תפקידים ציבוריים בעבר • חברת מליאת רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים. • חברת המועצה הארצית לתכנון ובניה (מ"מ • יו"ר ועדת איכות סביבה של מדד מ.ע.ל.ה לאחריות חברתית בעסקים. • חברת הועדה המייעצת לנשיא המדינה בנושא איכות סביבה. • חברת הועדה המייעצת ...
הצג ↓

אין עדיין פעילויות באתר המקושרות לאלונה.