אילנה חיים

אילנה חיים עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 3000 ימים

אילנה חיים עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 3004 ימים

אילנה חיים המליץ על שילוב אוכלוסיה מיוחדת עם אוכלוסיה רגילה למועמדות בתחרות התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?. - לפני 3005 ימים

אילנה חיים עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 3005 ימים