אילנה חיים

אילנה חיים עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2880 ימים

אילנה חיים עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2884 ימים

אילנה חיים המליץ על שילוב אוכלוסיה מיוחדת עם אוכלוסיה רגילה למועמדות בתחרות התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?. - לפני 2885 ימים

אילנה חיים עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2886 ימים