אילנה חיים

אילנה חיים עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2635 ימים

אילנה חיים עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2639 ימים

אילנה חיים המליץ על שילוב אוכלוסיה מיוחדת עם אוכלוסיה רגילה למועמדות בתחרות התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?. - לפני 2640 ימים

אילנה חיים עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2641 ימים