אורית א

אורית רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

שלאנשים בארץ יהיה אכפת יותר אחד מהשני. הוא מתחיל בדברים הקטנים כמו לא לזרוק זבל באמצע הרחוב וממשיך בנימוס בסיסי כמו לא לעקוף בתור, לא לשמוע מוזיקה בקולי קולות בטלפון הסלולארי באוטובוס וכו'. אם זה יקרה, שאר הצרות קטנות עלינו.