אורה בן-שלום

כיצד אורה מחולל שינוי:

על פי תפיסת העולם שלי, שינויים נעשים על ידי דוגמא אישית. בהיותי בת 17, יחד עם חברים הקמנו תנועת נוער בירושלים - הארגון הציוני של הנוער בישראל, ארגון שקיים עד עצם היום. גם היום, העשייה החינוכית שלי מאפשרת לי להמשיך בדרך של שינוי חברתי. המיזם שלי ...
הצג ↓

אורה רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

השינוי החברתי שהייתי רוצה לראות הוא תלמידים הלומדים להכיר בשונות של אנשים ממקום של כבוד, ללא רגשות תסכול. יישום מוצלח של המיזם שלי יביא את התלמידים לרמת הבנה גבוהה יותר עקב התמקדות בשימוש בשפה לתקשורת (ולא "לעבור בחינות"). עם הצלחה זו, יוכלו ...
הצג ↓