אדווה ניב

אדווה רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

מתן עזרה, שילוב והזדמנות לאוכלוסיות חלשות בדרכי חינוך בלתי-פורמאליות

אדווה ניב יצר את המועמדות בשביל הנוער בתחרות התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?. - לפני 2951 ימים

אדווה ניב עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2951 ימים

אדווה ניב עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2953 ימים

אדווה ניב עדכן את תחומי העניין שלו. - לפני 2953 ימים