אדווה ניב

אדווה רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

מתן עזרה, שילוב והזדמנות לאוכלוסיות חלשות בדרכי חינוך בלתי-פורמאליות