Yael Doron Drori

Yael Doron Drori כתב בדיון על המיזם: לב"ה - למידה בשפה האנגלית - אורה, כמו שאת יודעת, אני חושבת שזה מיזם מקסים שמחבר בין הלמידה ובין הצורך בה, מחבר את תהליך הלמידה לעולם האמיתי ומקדם שליטה אמיתית בשפה באנגלית שנדרשת כל כך היום. אני חושבת שכדאי שתרחיבי, אם אפשר, על איך זה יראה, מה יכלול, האם חשבת איך מתארגנים לאתגר כזה שמעלה המון שאלות(שני מורים במקביל? מורה ל שהוא גם מורה לאנגלית? או דרך אחרת). בכל מקרה, קדימה! להמשיך להגשים את החלום! בהצלחה - לפני 2799 ימים