Tanya Damm Bokobza

Tanya Damm Bokobza כתב בדיון על המיזם: מעצבים לעתיד - בשנה האחרונה נפלה בדרכי הזדמנות מיוחדת ללמד ולרכז את התוכנית מעצבים לעתיד. בתקציר דובר בערכה של התוכנית לטיפוח ועידוד התלמידים להישגים וביטוי אישי שמתרגמים להתנהלות והתמודדות מעבר לשיעורי עיצוב בבית הספר. לי באופן אישי יצא להכיר מערכת מדהימה של מתנדבים וסגל הוראה אבל לא פחות תלמידים שמוקירים את העובדה שניתנה להם הזדמנות לאפיק מקצועי בעל ביטוי עצמי גבוה , והם מרגישים מחוייבים להוכיח את עצמם. ההיכרות עם עולם העיצוב דרך אנשי מקצוע שמעורבים בתעשייה מאפשרת לתלמידים לבחון בצורה ביקורתית ומעשית את המוצג לפיתחם יום יום במרחב העירוני , במדיה וכקהל צרכני... - לפני 2806 ימים