יוליה כסלו

יוליה כסלו

כיצד יוליה מחולל שינוי:

אני מאמינה שרק קהילה חזקה ומגובשת יכולה להשפיע ולשנות מצב חברתי. לכן פעילויות שאני יוזמת מכוונות לגיבוש קהילתי. אני מאמינה שכדי לבסס את השינויי חייבים קשר של כבוד ושיתוף פעולה בין הקהילות. לכן פעילויות שאני יוזמת נוגעות לתרבויות שונות, אפשרות ...
הצג ↓

יוליה רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

הייתי מאוד רוצה שאנשים יפסיקו לחלק את העולם ל"אני" ו"אחרים".

ליוליה אין עדיין חברים באתר.