היבה אבו זומט

היבה עובד ב:

אין

רכז שירות לאומי סטודנטית בעמק יזרעאל

כיצד היבה מחולל שינוי:

שינוי נעשה לאט לאט כאשר צריך הרבה סבלנות וכל זמן אני מוסיף עוד חלק מהמשימה הגדולה של שינוי

היבה חש חיבה וחיבור ל:

התרבות והמורשת מאוד מחברים אותי לבית סבא שלי בית שהיה בו הרבהם ערכים ודברים חיוביים

היבה רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

שימור המורשת והערכים הבדואים אשר לא דוחים אלימות , סמים וכל המחלות של העת העולם המתקדם

אודות היבה :

אני מדריכה ומרכת בשירות הלאומי היתי רוצה שיהיה יום תרומה של השיורת הלאומי בשמור המורשת

המשתמש היבה לא השתתף בדיונים עדיין.