עידית טרופ

עידית טרופ עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2917 ימים

עידית טרופ יצר את המועמדות מורים לומדים מתלמידים בתחרות התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?. - לפני 2920 ימים

עידית טרופ עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2920 ימים