שני קרני

שני עובד ב:

הלל ספיר

מנהלת הלל במכללה האקדמית ספיר

המשתמש שני לא השתתף בדיונים עדיין.