גיל כהן-גל

גיל כהן-גל

גיל עובד ב:

מרכז שרון ישראל - התכנית לקולנוע מסייע

מנחה ורכז תכניות

כיצד גיל מחולל שינוי:

בתכנית לקולנוע מסייע אנו רותמים את עשיית הסרטים ליצירת תהליכים קבוצתיים ואישיים משמעותיים ומעצימים סביב מטרות קהילתיות, חברתיות, חינוכיות וטיפוליות.