הקואליציה לבריאות הציבור

הקואליציה לבריאות הציבור

ישראל

הקואליציה עובד ב:

הקואליציה לבריאות הציבור

עמותה סביבתית-חברתית

כיצד הקואליציה מחולל שינוי:

•קידום מדיניות •קידום חקיקה ואכיפה של הרשויות המוסמכות שתבטיח עמידה בתקנים המקובלים באירופה ובארה"ב •פעילות ציבורית ותקשורתית להעלאת מודעות הציבור ומקבלי ההחלטות •לחץ על הרשויות לאכוף את החוק על התעשייה ומוקדי זיהום נוספים •קידום מחקר ויצירת ...
הצג ↓

הקואליציה רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

הפחתת התחלואה מזיהום סביבתי

אודות הקואליציה:

הקואליציה לבריאות הציבור מאמינה שלכל תושב ותושבת בישראל הזכות לנשום אוויר נקי, לחיות בסביבה בריאה ולכל אחד ואחת יכולת להשפיע על המקום שבו הם בוחרים לחיות. לאור חזון זה, מטרותיה המרכזיות הן: הפחתת זיהום האוויר הנובע מתעשיית המתכות, הכימיקלים, ...
הצג ↓
הקואליציה לבריאות הציבור כתב בדיון על המיזם: חנייה קלה למען הסביבה - הי מיכל, המחיר יהיה הולם והוגן, אין לנו אינטרס לרושש את הנוסעים. בבנימינה אין חניון, ובחיפה יש ובהחלט נתחרה בו, אך עדיין ע"י תמחור הוגן. החניונים שלנו יהיו סמוך לתחנה (אנו לא רוצים לגרום לזיהום אוויר) אך לא על חשבון שטחי חנייה של הציבור. חשוב לזכור שבחניון שלנו ניתן יהיה לחנות בצמוד זה לזה, הרי יהיו לנו את המפתחות. בברכה, הקואליציה לבריאות הציבור - לפני 3196 ימים