גילת המבורג

גילת המבורג כתב בדיון על המיזם: כח הקבוצה - בהמשך לתגובתה של שיר ,המספרת כמה משמעותי נושא המיזם לקבוצת עבודה אשר לה משימה מוגדרת ליצור סרט במקרה זה, נראה לי חשוב להוסיף את ההיבט של ההתנסות המעשית בהשגת תוצר קבוצתי. למטרות העצמת הפרטים בקבוצה ובניית הקבוצה כקבוצה חברתית הייתי מוסיפה בחירה של פעילות /מיזם חברתי אותו הקבוצה מוציאה אל הפועל. - לפני 2921 ימים