אורה אדלר

אורה אדלר כתב בדיון על המיזם: פרוייקט חקר קהילתי - ברצוני לציין את התהליך היפה של עיצוב הנושא השנתי על ידי צוות המורים, החל מ'סיעור המוחות' על הרעיונות השונים ליישום ופיתוח הנושא, ועד לחווית הלימוד המשותפת. הליווי וההנחיה של תלמידות בכתיבת העבודה יוצרים עבורי, כמורה מקצועית בחיי היומיום, הזדמנות לקשר אחר עם התלמידות, תוך הפריה הדדית בנושאי דעת אחרים. ערב השיא בסיומה של השנה, מלמד אולי מכל על היצירתיות הרבה ועל הרב-גוניות של הבנות הלומדות במדרשה - לפני 2674 ימים