Shlomo Noriani

Shlomo Noriani הגיב על דיון על המיזם: ביחד. - לפני 2839 ימים המשך >
Shlomo Noriani הגיב על דיון על המיזם: ביחד. - לפני 2840 ימים המשך >

Shlomo Noriani יצר את המועמדות ביחד בתחרות התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?. - לפני 2842 ימים

אנונימי הפרופיל של Shlomo Noriani עודכן. - לפני 2842 ימים