Shlomo Noriani

Shlomo Noriani הגיב על דיון על המיזם: ביחד. - לפני 2544 ימים המשך >
Shlomo Noriani הגיב על דיון על המיזם: ביחד. - לפני 2545 ימים המשך >

Shlomo Noriani יצר את המועמדות ביחד בתחרות התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?. - לפני 2546 ימים

אנונימי הפרופיל של Shlomo Noriani עודכן. - לפני 2546 ימים