shamaim.jerusalem

shamaim.jerusalem

shamaim.jerusalem הגיב על דיון על המיזם: השמי"ם הם הגבול – שינוי. מסוגלות. יוזמה. מנהיגות.. - לפני 2910 ימים המשך >
shamaim.jerusalem הגיב על דיון על המיזם: השמי"ם הם הגבול – שינוי. מסוגלות. יוזמה. מנהיגות.. - לפני 2932 ימים המשך >
shamaim.jerusalem הגיב על דיון על המיזם: השמי"ם הם הגבול – שינוי. מסוגלות. יוזמה. מנהיגות.. - לפני 2932 ימים המשך >
shamaim.jerusalem הגיב על דיון על המיזם: לקראת הצעד הבא- למידה סדנאית ייחודית להתמודדות עם אתגר האזרחות הכלכלית חברתית בישראל. - לפני 2945 ימים המשך >
shamaim.jerusalem הגיב על דיון על המיזם: הקמת "חדר מצב" וירטואלי לאימון במיומנות חברתית.. - לפני 2945 ימים המשך >

shamaim.jerusalem עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2960 ימים

shamaim.jerusalem יצר את המועמדות השמי"ם הם הגבול – שינוי. מסוגלות. יוזמה. מנהיגות. בתחרות התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?. - לפני 2960 ימים

shamaim.jerusalem עדכן את תחומי העניין שלו. - לפני 2960 ימים

אנונימי הפרופיל של shamaim.jerusalem עודכן. - לפני 2960 ימים