Orit Nahamias

Orit Nahamias עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 3439 ימים

Orit Nahamias יצר את המועמדות שיתוף תושבים בתהליך הטמעת מושב ירוק בתחרות לעשות יותר מפחות : יזמות חברתית סביבתית בישראל. - לפני 3465 ימים

אנונימי הפרופיל של Orit Nahamias עודכן. - לפני 3465 ימים