HamonAliza Aliza

HamonAliza Aliza כתב בדיון על המיזם: חגורת יערות מאכל ים תיכוניים - באחד ממסעותי בהודו,הגעתי לחוותה של ד'ר VANDANA SHIVA במורדות ההימאליה.רעיון הקמת החווה - לשמר זנים של דגנים ושאר צמחי מאכל אנדמיים להודו על-מנת לספק ובחינם - מזון לתושביתת-היבשת. הסלוגן שלה : SOIL NOT OIL ! מצרפת לינק לאתרה ולרעיונותיה של אישה גדולה מהחיים הנלחמת בתאגידי מזון ענקיים (בעיקר אמריקאיים) וגם מנצחת. הרעיון שלך מאוד חיבר אותי אליה ולקעיונותיה. מצרפת לינק לאתרה http://www.vandanashiva.org/ - לפני 3259 ימים